"Unvan ve Görevde Yükselme Sınavı Duyurusu" ile Etiketlenen Konular

21 Ekim 2016

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI DUYURUSU Sağlık Bakanlığı Unvan Değişikliği Sınavı Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluşlarının (Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu) merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine tabi olarak görev yapmakta olan personel için 17.4.2014 tarihli ve 28975 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği” hükümleri doğrultusunda Unvan...


Yukarı Çık

By - TFNGL